065-0955839, 065-0936529 (คุณศักดิ์)
บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด ได้รวบรวมผู้บริหารงาน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานรักษาความปลอดภัย ในการวางแผน ระบบการป้องกันความปลอดภัย ที่มีประสบการณ์ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ในการทำงาน ซึ่งมีมาตรฐานในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบ (SECURITY GUARD) เป็นการผสมผสานระบบอุปกรณ์ เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไม่หยุดหยั่งของงานรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย-telephone-2 HOT LINE : ตลอด 24 ชั่วโมง

065-0955839 (คุณศักดิ์)

065-0936529

ทีมงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริการบริษัทรักษาความปลอดภัย


กลุ่มธุรกิจบริการด้านรักษาความปลอดภัย

 1. อาคารสูง,อาคารขนาดใหญ่
 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
 3. สถาบันการศึกษา
 4. โรงพยาบาล
 5. โรงงานอุตสาหกรรม

ให้บริการรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษ

 1. รักษาความปลอดภัยงานแสดงสินค้า
 2. รักษาความปลอดภัยงานอีเวนท์
 3. งานพิเศษที่ต้องการใช้กำลังเป็นจำนวนมาก

การรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ด้วยอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและเตือนภัยหลายรูปแบบ

 • ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก
 • ระบบ CCTV
 • ระบบตรวจสอบบุกรุก
 • ระบบตรวจการณ์
 • ระบบดับเพลิง
 • ระบบเครื่องตรวจสอบโลหะ
 • ระบบตรวจสอบติดตามจากส่วนกลาง

กระบวนการบริการของบริษัทรักษาความปลอดภัย


การแต่งกาย บริษัทรักษาความปลอดภัย

แผนกการจัดการ

 1. ให้บริการด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุณภาพ
 2. สนับสนุนความต้องการของลูกคาภายใต้แนวทางของฝ่ายบริหารจัดการ ในพื้นที่รักษาความปลอดภัย
 3. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 4. ติดตามตรวจสอบสถานประกอบการของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
 5. ฝึกอบรมปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบ เป็นการอบรมเพื่อการพัฒนาที่หน่วยงานต่อเนื่อง

 

ขอบเขตการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 1. การปกป้องชีวิต
 2. การป้องทรัพย์สิน
 3. การป้องกันการเสียหายและสูญหาย
 4. การป้องกันอาชญากรรม
 5. การบริการ
 6. การรายงาน

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด มีกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากทีมงานมืออาชีพ

ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทรักษาความปลอดภัย

Show Buttons
Hide Buttons