065-0955839, 065-0936529 (คุณศักดิ์)

ความเป็นมา ของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด


         

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัย ตั้งอยู่เลขที่ 48/12   ถนนเสรีไทย  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10240 ภายใต้ชื่อ “บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด”

เป็นบริษัท ที่มีผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัย  มีกฎหมายคลอบคลุมงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ  ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน โปร่งใส เป็นธรรมต่อลูกค้า”ผู้ว่าจ้าง” สาธารณะ  ประชาชน เอกชน นิติบุคคลทั่วไปสนใจ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันการสร้างความมั่นใจ  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสื่อมวลชนของบริษัทรักษาความปลอดภัยได้เข้าสู่ธุรกิจ ปัญหาแรงงานและสิ่งแวดล้อมทั่วไป  จึงมีแนวความคิดที่จะให้งานบริการรักษาความปลอดภัย

ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้กว้างไกล

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส  จำกัด  ได้รวบรวมผู้บริหารงาน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานรักษาความปลอดภัย  ในการวางแผนระบบการป้องกันความปลอดภัย  ที่มีประสบการณ์ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพในการทำงาน ซึ่งมีมาตรฐานในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบ      (SECURITY GUARD)         เป็นการผสมผสานระบบอุปกรณ์เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไม่หยุดหยั่งของงานรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลบริษัท


         

ชื่อบริษัท : บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : SECURITY GUARD SS CO.,LTD

สำนักงานใหญ่ : 48/12   ถนนเสรีไทย  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10240

Tel. 0-2023-7355   Fax. 0-2023-7355  

E-mail: SS2018_SAFTY@HOTMAIL.COM

Vision: บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด   มีกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากทีมงานมืออาชีพ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Mission: บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด   มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยมาตรฐานและการบริการที่มีคุณภาพระดับโลก

ใบจดทะเบียนการค้าบริษัทรักษาความปลอดภัย
หนังสือรับรอง บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
Show Buttons
Hide Buttons